Institut de Ciències de l'Educació de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)- Associació de Barcelona per a l’Estudi i l’Aprenentatge de les Matemàtiques (ABEAM)

Institut de Ciències de l'Educació de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)- Associació de Barcelona per a l’Estudi i l’Aprenentatge de les Matemàtiques (ABEAM)

Facultat de Matemàtiques i estadística de la UPC.
C. Pau Gargallo, 5 08028 Barcelona

L’Associació de Barcelona per a l’Estudi i l’Aprenentatge de les Matemàtiques (ABEAM) impartirà aquest curs en el marc de l'Institut de Ciències de l'Educació (ICE) de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). L'ABEAM té com a finalitats estimular l’estudi i la reflexió dels diferents problemes relacionats amb l’ensenyament i l’aprenentatge de les matemàtiques així com fomentar activitats de formació del professorat i implicar-lo en la investigació dels problemes didàctics. És per això que durant els més de 15 anys de vida de l’associació s’han impulsat la realització de diferents grups de treball que realitzen activitats de caire matemàtic adreçades a l’alumnat de primària i secundària. Els grups de treball també promouen la difusió dels materials creats així com el disseny de recursos didàctics per ser facilitar la seva utilització a l’aula de matemàtiques.

 

Cursos