La Salle Campus Barcelona

La Salle Campus Barcelona

La Salle Campus Barcelona
Sant Joan La Salle, 42
08022 Barcelona

La Salle - Fundació Privada Universitat i Tecnologia (FUNITEC) és una Fundació privada, sense ànim de lucre, que té per objectiu proporcionar un ensenyament acadèmic de qualitat, una metodologia singular, i una alta proximitat al món empresarial, sobre la base d’un professorat d’alt nivell en la docència i la investigació. Un model que combina amb el seu desenvolupament científic i tècnic, el coneixement pràctic de les àrees d’Enginyeria, Gestió, Arquitectura i altres disciplines. En el campus s’imparteixen graus oficials, màsters universitaris i professionalitzadors, doctorats i formació contínua. L’activitat educativa es complementa amb projectes de recerca, projectes de transferència de tecnologia i el Parc d’Innovació Technova Barcelona.

Cursos