Sincrotró ALBA - Consorci per a la Construcció, Equipament i Explotació del Laboratori de Llum de Sincrotró (CELLS)

Sincrotró ALBA - Consorci per a la Construcció, Equipament i Explotació del Laboratori de Llum de Sincrotró (CELLS)

Ctra. BP 1413, Km. 3,3
08290 Cerdanyola del Vallès (Barcelona)

ALBA és l’única font de llum de sincrotró que existeix a Espanya. Es tracta d’un complex d’acceleradors d’electrons per produir llum sincrotró, que permet analitzar l’estructura de la matèria així com les seves propietats a nivell atòmic i molecular. En funcionament des de 2012, compta amb set línies de llum que investiguen en física, química, ciències de la vida, ciència de materials, patrimoni cultural, biologia, nanotecnologia... Al 2014, ha iniciat la construcció de dues noves línies de llum que es dedicaran a l’infraroig i a la fotoemissió de resolució angular al 2017 i 2019 respectivament. 
Aquesta infraestructura científica singular està a disposició de la comunitat científica i del teixit empresarial, amb capacitat de donar servei a més d’un miler d’investigadors a l’any.
 

Cursos